Verheerlijking van Christus, met portretten van A. De Boodt, J. Voet en hun kinderen
Onze Lieve Vrouwekerk, Brugge